دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

8.9/10 1,398,149 نفر
- - | | -

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.

  • 64 views
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران