جدول پخش هفتگی
در این روز سریالی برای نمایش وجود ندارد!

تاکر و دیل برای تعطیلات در کلبه کوهستانی جدیدشان بسر می برند که یکباره مورد حمله گروهی از بچه‌های کالج قرار می گیرند و …