جدول پخش هفتگی
در این روز سریالی برای نمایش وجود ندارد!

در خلال نبرد کریمه میان بریتانیا و روسیه، یک دسته سواره نظام بریتانیایی به رهبریِ لُرد کاریگانِ از خود راضی با یک آتشبار روسی درگیر میشوند و…